Kolofon

Naročnik: RRA Posavje

Izvajalec: Arctur d.o.o.

Koncept in vsebina: Escapebox d.o.o.

Oblikovanje: ID20

Spletna aplikacija je nastala v sklopu operacije e-Gradovi Posavja, ki jo izvaja RRA Posavje. Operacijo vodi Nataša Šterban Bezjak.

V okviru operacije e-Gradovi Posavja so predvidena sredstva za digitalno inoviranje kulturne dediščine, krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu ter za oblikovanje edinstvenega 5-zvezdičnega doživetja.

Namen operacije je z digitalnim inoviranje kulturne dediščine Gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti edinstveno turistično doživetje ter destinacijo Posavje in Čatež pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem prostoru kot unikatno turistično destinacijo.

RRA Posavje izvaja operacijo e-Gradovi Posavja, ki je bila prijavljena v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe  v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19. Operacijo delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov na MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.  

www.eu-skladi.si

logo1.svg

logo2.svg

logo3.svg

logo4.svg

logo5.svg

Aplikacija je dostopna v pokončnem prikazu!

Aplikacija je dostopna le na mobilnih napravah